Gasskuletester

Denne testeren er laget for å kunne måle gasstrykket i gasskulene. For å teste kulene, så må de demonteres fra bilen. Gasskuletesteren er laget av en trykkregulator, hydraulikkpumpe, filter, manometer 0-100 bar og noen stålplater.

 

Testprosedyre:

gk_test1.jpg (78833 bytes)
  1. Monter gasskulen på trykkregulatoren
  2. Steng lufteskruen på trykkregulatoren
  3. Pump opp trykket til det stabiliserer seg
  4. Les av trykket på manometeret som tilsvarer gasstrykket i kulen
  5. Åpne lufteskruen på trykkregulatoren for å avlaste trykket
  6. Demonter gasskulen.

Klikk på bilde for større bilde

© www.selbekk.com