Gasskuletester av hydraulisk jekk

Denne testeren er laget av en standard hydraulisk jekk, et manometer +++. Testeren er laget av Pål Inge Ringen. Han kan treffes på telefon 911 30 881 for de som ønsker å få laget en.

 

gk_test2.jpg

gk_test3.jpg

© www.selbekk.com