Verktøy:

Her blir det lagt ut bilder og beskrivelse av mer eller mindre spesialverktøy.

Hydraulikk:

Verktøy for å lage hydraulikkrør i dimensjoner 3.5 mm, 4.5 mm og 6.3 mm

Trykktester 1 for gasskuler

Trykktester 2 for gasskuler

Fylleutstyr for gasskuler

Verktøy for å demontere gasskuler

Manometer med koblinger for måling av trykk i hydraulikksystemet (bilder og beskrivelse kommer senere)

Motor:

Manometer med kobling for måling av motoroljetrykk

Elektrisk:

Diagnosetester (interface til PC) tilpasset Citroën

Diagnosetester OBD-II for biler nyere enn ca 1996

Generelt:

 

© www.selbekk.com